Fysioterapi

Hos Lillebælts Fysioterapi og Træningsklinik har du altid et overblik over dit behandlingsforløb og tæt kontakt med din fysioterapeut.

1. Undersøgelse og afklaring

Første gang du kommer i klinikken, laver fysioterapeuten sammen med dig en grundig undersøgelse. Det varer ca. 40 minutter.
I gennemgår dine symptomer og sygehistorie og fysioterapeuten laver en fysisk undersøgelse.
Du går hjem fra første undersøgelse med et billede af hvad du fejler og indsigt i årsagerne en plan for hvor megen behandling og træning, der skal til for at blive så smertefri og mobil som muligt igen. Behandlingen kan i mange tilfælde også begynde allerede her.

2. Behandlings- og træningsplan

Fysioterapeuten og du sammensætter en individuel behandlings- og træningsplan skræddersyet til din problemstilling.
Det er vigtigt, at du opnår indsigt i årsagen til dine gener, for ofte kan ens egen håndtering af problematikken forbedres og dermed bidrage til at give langtidsvirkning.
Vi sidestiller behandling og træning, fordi en kombination af fysioterapi og et individuelt designet øvelses program er den korteste vej tilbage til fuld mobilitet.
Behandlingen kan bestå af forskellige former for vejledning/instruktion, manuel behandling, apparatur- eller akupunktur-behandling.
Træningen kan være hjemmeøvelser, træning i vores træningscenter eller deltagelse på vores hold i gymnastiksal eller varmtvandsbassin.

3. Behandling og træning

Gennem din individuelle behandling og træning kan du oftest blive smertefri og mobil igen.
For nogle lidelser kræver det blot få behandlinger og vejledning i øvelser m.v. For andre flere behandlinger og fokuseret træning i klinikkens træningsfaciliteter.
Ved kroniske lidelser kan der være behov for at komme på klinikken jævnligt. Her er fokus at lære at leve med lidelsen på bedst mulige måde – også selv om der er smerter. Men vi har fokus på at gøre behandlingsforløbene så korte som muligt, og du har hele tiden et overblik over dit forløb.

4. Vedligeholdelsestræning

Det er muligt at fortsætte træningen i vores træningscenter efter endt genoptræning.