GLAiD knæ og hofte

Et veldokumenteret undervisnings- og trænings-tilbud til deltagere med slidgigt i knæled eller hofteled.

Der trænes individuelt på hold efter individuelt tilpasset træningsprogram ifølge GLA:D principperne.

Hver deltager er individuelt instrueret i eget niveau ved alle øvelserne forud for start på holdet.

Der er ikke niveauopdelte hold, ej heller krav til hvornår man er nystartet. Løbende optag.

Der bliver jævnligt afholdt undervisningssessioner ud fra GLA:D konceptets opbygning.

Det er muligt at fortsætte på holdet ved behov herfor efter GLA:D-kurset er fuldført.

Læs evt. mere om GLAiD-træningen på https://glaid.dk/