slide1
slide2
slide3
slide4

Kære bruger af klinikken

Vi er SÅ glade for at kunne fortælle at i takt med at Danmark nu gradvist åbner, åbner vi også klinikken igen. Vi har i den grad savnet det daglige samvær med jer!

Vi har nu modtaget information fra Sundhedsstyrelsen i ft. på hvilken måde vi kan åbne, så læs venligt grundigt følgende mhp. om du kan modtage fysioterapi.

Klinikken modtager indtil videre udelukkende patienter med VISITEREDE behandlinger. Visiteret behandling betyder at du skal have etableret en aftale gennem telefonen med os før du må møde ind på klinikken. Du må med andre ord ikke troppe op på klinikken uden at have lavet en aftale med os i telefonen.

I telefonen skal vi drøfte flere faktorer vedr. din problemstilling samt helbredstilstand, hvis indhold du kan læse mere om i nedenstående sammendrag af "Sundhedsstyrelsens retningslinje om omstilling og gradvis øget aktivitet i praksissektoren".

Behandlingen vil kunne foretages via video/telefon-konsultation eller på klinikken.

Vi vil selvfølgelig planlægge forholdene på klinikken således at det er muligt at leve op til de gældende sikkerhedskrav.

AL HOLDTRÆNING er indtil videre fortsat aflyst frem til 10 maj. Spørg os gerne hvis du er interesseret i INDIVIDUEL TRÆNING.

Hvis du er interesseret i at komme i gang med fysioterapi kan du kontakte os via vores telefon på:

TLF. 75 91 39 00.

Hvis du ikke har en henvisning, kan du overveje at kontakte din læge før du evt. kontakter os.

Følgende er et sammendrag af Retningslinjen fra Sundhedsstyrelsen:

Vi skal foretage en konkret og individuel sundhedsfaglig vurdering af dit behov for undersøgelse, behandling mv.

I vurderingen skal bl.a. indgå:

• alvorligheden og sværhedsgraden af sygdommen/tilstanden,
• risikoen for at sygdommen forværres, hvis man ikke behandler, herunder om der er risiko for øget medicinforbrug som følge af dette,
• risikoen for, at sygdommen/tilstanden bliver kronisk, hvis den ikke behandles på en horisont over et par måneder
• påvirkning af livskvaliteten
• påvirkning af funktions- og/eller erhvervsevne
• Telefon- og videokonsultationer skal fortsat være den primære konsultationsform, i det omfang det er muligt. Hvis ikke kan det foregå på klinikken.

Vi skal fortsat planlægge konsultationerne, så alle patienter håndteres på afstand.

Korrekt håndhygiejne, rengøring og så vidt muligt at holde 1-2 meters afstand er de grundlæggende og vigtigste midler til at forebygge smitte ved håndtering af alle borgere.

Holdtræning anbefales endnu ikke.

Sundhedsstyrelsen skriver i retningslinjen, at gruppeaktiviteter, altså hold, fortsat ikke prioriteres ud fra et hensyn om at reducere omfanget af sociale kontakter og derved mindske risikoen for smittespredning i samfundet.

Patienter med COVID-19 eller mistanke om COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen) skal fortsat ikke ses i praksissektoren, og må derfor ikke møde op i klinikken.

Dette gælder også, hvis patienten ikke har mistænkt eller bekræftet COVID-19, men deler husstand med personer med mistænkt eller bekræftet COVID-19.

Bedste hilsner

Lillebælts Fysioterapi og Træningsklinik

Vi sætter stor pris på at få feedback på den behandling du modtager hos os. Giv os og andre et indblik i din oplevelse af Lillebælts Fysioterapi og Træningsklinik.

Nyheder


Læs alle nyheder

Velkommen

Velkommen hos Lillebælts Fysioterapi

Vores klinik er centralt placeret på Fredericia Sundhedshus (tidl. Fredericia Sygehus), som i disse år bliver udviklet og ombygget.
Vi er en mellemstor og moderne klinik med højt fagligt niveau, som konstant holder os opdaterede på den nyeste viden.
Du vil blive modtaget af et yderst kompetent personale, der vil yde sit bedste for dig. Vores terapeuter repræsenterer forskellige specialer og interesseområder f.eks. ryg, nakke, skulderskader, gigt, kroniske lidelser, børn og knæ/hofte/fod.
Vi tilbyder forskellige former indenfor fysioterapi og træning.
Træningscenter, gymnastiksal og varmtvandsbassin er integrerede dele af klinikken, idet optræning ofte er en forudsætning for at opnå et optimalt resultat.
Vores mål er at hjælpe dig til en bedre hverdag.