GLA:D® knæ og hofte behandling i Fredericia

Tidspunkt:
Mandag, onsdag og fredag kl. 8.00
Mandag og onsdag kl. 15.00                                     
Fredag kl. 14.30

Målgruppe:
Personer med artrose/slidgigt i knæ eller hofte.

Sted:
Dronningensgade 97, 7000 Fredericia

Indhold:
GLA:D-forløbet består af et samlet forløb bestående af:
• 1 individuel forundersøgelse samt 1 programlægning.
• 2 individuelle undervisnings-seancer.
• 6 - 8 ugers træning sammen med andre med lignende gener 2 gange ugentligt.
• Afslutningsvis individuel opfølgning og vejledning i at leve / træne videre.
• Elektronisk patientindrapportering til central database mhp. effektvurdering
• Epikrise (tilbagemelding) til egen læge ved afslutning

På klinikken vil du – som ved  alle andre behandlingsforløb – modtage en indledende konsultation mhp. afklaring af dit forløb, herunder om GLAD  er rette behandling til dig.

Siden 1. februar 2017 har Region Syddanmark kan indgået aftale mellem Region Syddanmark og fysioterapiklinikkerne om optræningstilbud i forbindelse med slidgigt i knæ.

Det regionale patientforløbsprogram ændres samtidigt, således at regionens knæpatienter skal tilbydes et træningsforløb, før de kan vurderes til evt. operation.

Vi har med stor succes kørt GLA:D hold i adskillige år og har derfor udvidet kapaciteten til disse hold, således at vi har to fysioterapeuter (Christian Støhrmann og Marie Koed), som parallelt varetager GLA:D forløbene.
Yderligere oplysninger om GLA:D kan hentes på www.glaid.dk

Priser ved henvisning:
Forundersøgelse og test 173,50
Programlægning 173,50
2 lektioner undervisning 231,36
12 - 16 gange træning (over 6 - 8 uger) 1388,16 - 1850,88
Evaluering og ny test 173,50

I alt: kr. 1966,52 - 2429,24                       Evt. tilskud fra Sygesikringen Danmark kr. 1002 - 1238.

Vi glæder os til at se dig på vores GLA:D hold, på klinikken i Dronningensgade i Fredericia.