GLA:D® Ryg

GLA:D® Ryg

Et tilbud til dig der er besværet af rygsmerter

Har du tendens til at:

  • overhøre din rygs signaler om hvad den kan klare hvorved du overbelaster ELLER,
  • være for tilbageholdende med at bruge din ryg pga. smerter?

ELLER har du ikke fundet ”nøglen” til på hvilken måde du kan belaste, træne og bruge din ryg med tilpasse udfordringer?

På Lillebælts Fysioterapi og Træningsklinik tilbyder vi blandt de første klinikker i Danmark GL:AD® Ryg til patienter med længerevarende eller tilbagevendende rygsmerter. GL:AD® Ryg er udviklet af forskere og behandlere på Syddansk Universitet.

Du har muligvis hørt om GLA:D® for hofte og knæ som består af et uddannelses- og træningsforløb for patienter med hofte- eller knæsmerter. GLA:D® Ryg er opbygget på samme måde for personer med rygsmerter.

GLA:D® Ryg foregår på små hold på klinikken og består af:

  • Målsætning og Test
  • Træningsprogramlægning.
  • 2 gange undervisning om ryggen, smerter og hvad du selv kan gøre.
  • 16 gange vejledt træning over 8 uger.
  • Et afsluttende besøg hvor vi tester hvor meget du har forbedret dig og drøfter din videre plan.
  • Indsamling af oplysninger om hvordan det går dig til et landsdækkende register for at blive klogere på rygsmerter og rygbehandling.

GLA:D® Ryg hjælper dig gennem viden om rygsmerter, indsigt i din egen håndtering, træning og øvelser. Holdundervisning- og træning foregår mandage og torsdag kl. 16 – 17. Til træningen skal du have tøj på, du kan bevæge dig i, men du behøver ikke have specielt idrætstøj eller sko. Du kan have indendørs sko med eller træne i bare tæer.

Prisen for det samlede forløb er kr. 2718,38.

Hvis du er medlem af Sygesikringen Danmark refunderes kr. 1326,- hvorved din samlede udgift reelt bliver 1392,38.

Hvordan kommer jeg i gang?

Drøft med din læge om dette forløb kunne være noget for dig og bed evt. om en henvisning til dette.

Kontakt derefter på telefonnummer 75 91 39 00 vores sekretær mhp. en tid hos vores GLA:D® Ryg-fysioterapeut David Jørgensen.

På klinikken vil du – som ved  alle andre behandlingsforløb – modtage en indledende konsultation mhp. afklaring af dit forløb, herunder om GLAD RYG er rette behandling til dig.

 

Yderligere information om GLA:D® Ryg

Rygsmerter

Rygsmerter er noget de fleste mennesker oplever. Hos nogle er det lette, forbigående gener, mens andre er stærkt begrænsede i deres hverdag i årevis eller igen og igen.

Smerter opstår, når du bliver udsat for større belastningerne, end de ressourcer du har. Det handler både om fysisk belastning på led og muskler, din måde at bevæge dig på og om dine mentale belastninger i form af for eksempel træthed eller bekymringer. Styrken af smerter hænger ikke særligt godt sammen med hvad der sker i ryggen. Smerter er en alarm, der forsøger at få os til at gøre noget, men ligesom en røgalarm ikke fortæller om der er røg fra et stearinlys eller en stor brand, fortæller smertealarmen ikke, hvad der er galt. Derfor kan det være svært at blive klog på sine smerter.

Behandling

Der er videnskabelig dokumentation for god effekt af vejledt træning, generel fysisk aktivitet, manuel behandling og af at få viden om rygsmerter. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at det er de tilbud patienter med behandlingskrævende rygbesvær får. GLA:D® Ryg bygger på nyeste viden og tilbyder viden om rygsmerter (patientuddannelse) og vejledt træning for at give dig redskaber til selv i højere grad at kunne styre dine rygsmerter, også efter forløbet er afsluttet.

Vores opgave

Vi underviser og vejleder dig ud fra et program, der er udviklet ved Syddansk Universitet, som vi målretter til dit behov. Du får en træningsdagbog med hjem med illustration af øvelserne. Din behandler sørger for at registrere undersøgelsesfund i GLA:D® Ryg registret.

Din opgave

For at få optimalt udbytte af forløbet anbefaler vi, at du så vidt muligt deltager hver gang. Vi opfordrer dig til gradvist at være mere fysisk aktiv, f.eks. gå flere ture, cykle på arbejde eller hvad vi bliver enige om, kunne være godt for dig.

Du skal også være indstillet på, at træning muligvis vil forværre dine smerter en overgang. Det er ufarligt, men naturligvis ubehageligt.

Endeligt er det en del af forløbet, at du besvarer spørgeskemaer, når du starter GLA:D® Ryg og igen efter 3, 6 og 12 måneder, så du bidrager til en større viden om rygbesvær.